A L’H, l’Orgull LGTBI+, més visible que mai

Un ajuntament compromès amb les polítiques LGTBI+

L’Hospitalet ha estat sempre una ciutat inclusiva i diversa, tolerant i respectuosa, oberta i compromesa. Va ser la primera gran ciutat que es va declarar municipi actiu contra l’homofòbia i la transfòbia el juny de 2013, arran d’una moció aprovada per la majoria de regidors i regidores al Ple municipal. En la moció, també es va donar suport a la llavors proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals, presentada al Parlament i que finalment va ser aprovada l’octubre de 2014.

Aquest 2022, l’Ajuntament, juntament amb les entitats L’Horgull, ALISE i Les Bruixes, va impulsar un ampli programa festiu i reivindicatiu amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+, que va culminar, el 28 de juny, amb la celebració de la primera Pride L’H, una gran festa al parc de la Marquesa.

D’altra banda, des de març de 2017, L’Hospitalet compta amb l’Oficina Municipal LGTBI+, que des de setembre de 2021 s’ubica al carrer de l’Emigrant, 27, i que ofereix informació, orientació, suport psicosocial, registre de denúncies administratives, formació i campanyes de sensibilització a la ciutadania i commemoració dels dies internacionals en estreta col·laboració amb entitats del municipi o vinculades (contra l’LGTBI-fòbia, l’Orgull…).

El 22 de juny del 2022, l’Ajuntament va signar amb el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat un conveni d’adhesió de la ciutat a la Xarxa Pública de Serveis d’Atenció Integral LGBTI+ de Catalunya, que compta amb 111 punts a tot el territori.

El 2019, l’Ajuntament va aprovar el Pla per la diversitat sexual, per sensibilitzar sobre la diversitat sexual, afectiva i de gènere tota la població; prevenir, detectar i atendre les discriminacions i violències per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i garantir els drets de les persones LGTBI. Aquest pla es va elaborar amb l’estreta implicació de la la Diputació de Barcelona i l’associació Conexus, especialitzada en atenció, formació i investigació psicosocials, així com altres entitats prodrets LGTBI+ com ALISE, Les Bruixes i l’Observatori contra l’homofòbia, i amb la coparticipació de professionals i agents socials de nombrosos àmbits.

Aquest Ajuntament també va ser dels primers a Espanya a aprovar resolucions de suport i de denúncia en temes relacionats amb la comunitat LTGBI al llarg de la democràcia, així com mocions en defensa dels drets del col·lectiu de lesbianes, gais i transsexuals

Oficina Municipal LGTBI+

OFICINA MUNICIPAL LGTBI+ (Servei d’Atenció Integral de L’Hospitalet)

Lloc: C/Emigrant, 27, baixos (dins del Centre Cultural i Regidoria del barri de Sanfeliu)

Contacte: sol·licitar cita, escrivint al correu, lhlgtbi@l-h.cat

Horaris d’atenció (amb cita previa)

Horari d’hivern: (15 setembre a 15 de juny)

 • Dimarts, de 16 a 19h
 • Dijous, de 10 a 14h

Horari d’estiu: (15 de juny a 15 de setembre)

 • Dimarts i dijous, de 10 a 14h

Durant el període de vacances en que pot romandre tancada l’oficina, es poden fer consultes a: Servei d’Atenció Integral de la Generalitat de Catalunya al correu, sailgbti.barcelona.igualtat@gencat.cat

Serveis oferts:

 • Atenció de consultes de la ciutadania envers la diversitat sexual, afectiva i de gènere, en els àmbits individual, familiar i grupal. Informació, orientació i suport especialitzat.
 • Assessorament a serveis municipals que participen en el Pla local per la diversitat sexual, afectiva i de gènere.
 • Detecció, informació i orientació sobre situacions de discriminació patides i altres denúncies administratives lgtbi-fòbiques.
 • Realització d’activitats de sensibilització dirigides a la ciutadania.
 • Implementació del Pla local per la diversitat sexual, afectiva i de gènere.
Adhesió a la Xarxa SAI (Servei d’Atenció Integral)

La Xarxa SAI LGTBI+ és un servei de proximitat que assessora i atén les persones que pateixen o estan en risc de patir discriminació o violència per orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

És per això que l’Oficina Municipal LGTBI de L’Hospitalet ha passat a formar part d’aquesta xarxa SAI (Xarxa Pública de Serveis d’Atenció Integral) després d’haver signat un conveni amb la Conselleria d’Igualtat i Feminismes. Aquesta adhesió a la xarxa SAI té com a objectiu prevenir les violències LGTBI+ i d’aquesta forma incrementar els recursos per desplegar polítiques públiques que garanteixin els drets de les persones del col·lectiu i erradicar possibles actituds homòfobes, bifòbiques i trànsfobes.

Aquest conveni representa que la nostra oficina municipal s’integrarà a la Xarxa Pública de Serveis d’Atenció Integral LGTBI+. D’aquesta manera, aquesta oficina se sumaria als 111 punts SAI que hi ha repartits per tot el país.

També cal destacar que formar part de la Xarxa SAI suposa poder unificar protocols, criteris i tenir accés a serveis de la xarxa necessaris per a l’atenció. Així mateix, suposarà un augment dels recursos econòmics per a l’Oficina Municipal LGTBI que permetrà oferir un servei òptim.

 

 

 • Sensibilització i informació a persones i entitats, per tal de mostrar la diversitat d’orientació sexual i d’identitat de gènere i prevenir l’LGTBI-fòbia.
 • Oficines d’atenció directa que donen resposta a les diverses situacions de discriminació, informació, suport, etc.
 • Promoció de la formació del personal de l’Administració pública i el disseny i la implementació de les accions del Pla local LGTBI+.
 • Atenció psicològica especialitzada en cas de patir una discriminació per motius LGTBI+.
 • Tràmits per al canvi de nom en la targeta sanitària (en casos de persones trans…).
Pla local per la diversitat sexual, afectiva i de gènere

Eixos de treball del Pla

Per assolir els objectius generals plantejats, la implementació del Pla local per la diversitat afectiva, sexual i de gènere es fa abordant diferents eixos.

Eix 1. Organització municipal, comunicació i transversalització

Des de l’Ajuntament, es treballa per potenciar i consolidar estructures que vetllin per la incorporació de la perspectiva de la diversitat sexual, afectiva i de gènere en totes les àrees d’implementació del Pla.

També es posaran en marxa mesures per prevenir les LGTBI-fòbies, i per donar resposta a les situacions de discriminació que es puguin detectar.

Per fer-ho, es formarà al personal municipal per tal d’introduir la perspectiva de la diversitat sexual, afectiva i de gènere en la feina del dia a dia.

De la mateixa manera, des de les diferents àrees municipals, es garantirà la transversalitat de les polítiques destinades al foment de la diversitat afectiva, sexual i de gènere. En aquest aspecte, la comunicació, la documentació, la imatge i els formularis municipals visibilitzaran i reconeixeran la realitat de les persones LGTBI.

D’altra banda, els diferents equipaments i serveis municipals garantiran en tot moment la privacitat de les persones trans*, intersexuals o amb DDS (diversitat en el desenvolupament sexual).

Eix 2. Àmbit laboral

L’Ajuntament vetllarà per prevenir i combatre la discriminació de les persones LGTBI en els entorns laborals mitjançant la promoció de la inclusió de la perspectiva de la diversitat sexual, afectiva i de gènere en l’àmbit laboral.

També es posaran en marxa accions per promoure la inserció laboral de les persones LGTBI que es puguin trobar en risc d’exclusió social.

Eix 3. Àmbit esportiu

El de l’esport és un dels àmbits on s’haurà de treballar amb més intensitat per lluitar contra els estereotips i incorporar la perspectiva de la diversitat sexual, afectiva i de gènere. Per fer-ho, des de l’Ajuntament es desenvoluparan diferents accions per combatre els estereotips i les LGTBI-fòbies en el món de l’esport.

Eix 4. Àmbit de benestar i drets socials

L’Ajuntament vetllarà en tot moment per incorporar la diversitat sexual, afectiva i de gènere en els serveis i projectes dirigits a la infància, joventut i famílies, i a la ciutadania en general, donant suport i proporcionant informació a les persones que tenen expressions i identitats que no responen al model binari de gènere, així com a les seves famílies i entorns educatius.

També facilitarà tota la informació sobre els recursos per a l’atenció de les persones LGTBI que es trobin en situació de violència familiar o de violència en l’àmbit de la parella.

A més a més, es garantirà el respecte a les persones grans LGTBI i a les persones LGTBI en risc d’exclusió social als serveis i equipaments municipals, i es formarà el personal municipal de l’àmbit de benestar i drets socials per tal que conegui la situació de les persones LGTBI amb diversitat funcional o amb malalties mentals per poder desenvolupar les accions que escaiguin.

Eix 5. Àmbit de l’espai públic

L’Ajuntament desenvoluparà accions per tal de combatre les LGTBI-fòbies en l’àmbit de l’espai públic i per garantir els drets de les persones LGTBI, tot promovent la visibilitat i el reconeixement en l’espai públic de la diversitat sexual, afectiva i de gènere, i incloent aquesta perspectiva en els serveis de mediació.

Eix 6. Àmbit de la participació ciutadana i la cultura

Es desenvoluparan accions per promoure una cultura inclusiva amb referents LGTBI i representacions de la diversitat sexual, afectiva i de gènere, i es treballarà per combatre les LGTBI-fòbies en els espais culturals i festius de la ciutat, per tal de garantir els drets de les persones LGTBI.

Des l’Ajuntament s’incentivarà l’associacionisme LGTBI, i es donarà veu a les entitats a l’hora d’elaborar polítiques municipals. També es treballarà amb el teixit associatiu de la ciutat per tal d’incorporar la perspectiva de la diversitat sexual, afectiva i de gènere en les activitats de les entitats.

L’Ajuntament també fomentarà el debat sobre la temàtica de la diversitat afectiva, sexual i de gènere en contextos culturals i religiosos diversos, mantindrà la dotació de recursos sobre les realitats LGTBI a les biblioteques municipals i posarà en marxa un projecte de recuperació de la memòria històrica de la lluita per la llibertat sexual i de gènere.

Eix 7. Àmbit de la salut

L’Ajuntament promourà l’erradicació del cisheterosexisme i treballarà per incorporar la diversitat sexual, afectiva i de gènere en les polítiques i pràctiques en salut.

Per fer-ho, es facilitarà informació sobre les necessitats específiques de les persones LGTBI a professionals municipals que intervenen en l’àmbit de la salut, amb l’objectiu de millorar l’acompanyament en els processos d’exploració i transició de gènere i facilitar una informació sexual de qualitat a les persones LGTBI.

Eix 8. Àmbit educatiu i del lleure

Els objectius en aquest àmbit se centren a avançar cap a la implantació d’un model coeducatiu a les escoles de la ciutat, tot promovent accions per combatre qualsevol manifestació d’LGTBI-fòbia en l’àmbit escolar, i garantint els drets de les persones LGTBI en l’àmbit educatiu.

L’Hospitalet, juny de 2019

Drets de les persones LGTBI+

Manifest
 

A L’Hospitalet plantem cara a l’LGTBI-fòbia!

Un any més a L’Hospitalet tornem a alçar-nos contra l’LGTBI-fòbia en qualsevol de les seves formes, tot reivindicant que avui fa 34 anys la Organització Mundial de la Salut va retirar de la llista de trastorns mentals l’homosexualitat.

Tanmateix, i malgrat aconseguir que formalment no es tracti les persones homosexuals com a malaltes o com a trastornades, l’LGTBI-fòbia segueix present a les nostres vides, en tots els àmbits de la societat, i encara avui alguns volen continuar patologitzant, per exemple, les identitats trans.

Així mateix, encara existeixen moltes formes de discriminacions, violències i prejudicis contra les persones LGTBI+, i malauradament no és un fenomen aïllat, sinó un problema estructural i arrelat a la nostra societat. Moltes persones LGTBI+ encara s’han d’enfrontar a situacions de rebuig, assetjament i climes hostils en tots els aspectes de les seves vides: des dels entorns familiars, a la feina, a l’espai públic, a les escoles i fins i tot a les institucions.

No podem tolerar el fet que encara s’expulsi gent de casa seva per la seva orientació sexual o identitat de gènere. No podem permetre que a les escoles i universitats les persones més joves pateixin assetjament i discriminació. Així com tampoc podem tolerar que existeixin barreres d’ocupació, discriminació o entorns laborals poc respectuosos o inclusius.

I per aquest motiu, hem de combatre encara més i denunciar els discursos d’odi que representen una amenaça directa a la cohesió social, els drets humans i els valors de la democràcia, tot oposant-nos fermament i treballant per una societat més diversa, més inclusiva, més respectuosa i més igualitària, per totes les persones, sense excepció. Hem de dir prou a aquells que volen limitar els nostres drets o negar les nostres existències.

D’altra banda, aquesta jornada també ha de servir per reconèixer els avenços assolits en la lluita pels drets de les persones LGTBI+, però també evidenciar que encara hi ha molt per fer. En molts països, les persones LGTBI+ continuen patint discriminació sistemàtica, assetjament, violència i fins i tot persecució legal.

En aquest sentit, és essencial reconèixer i abordar les discriminacions específiques que pateixen les persones migrades LGTBI+, garantint-los un accés equitatiu als drets humans, els serveis i la protecció, tot lluitant contra les situacions de gran precarietat, i l’exposició a l’assetjament, la violència i l’explotació en els seus països d’origen, però també en els països on busquen refugi i oportunitats

Des de l’Hospitalet, com a municipi respectuós amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere condemnem totes les actituds de rebuig, de prejudici i d’hostilitat contra lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals i fem una crida a tots els poders polítics, institucions, entitats i col·lectius i a tota la societat civil per a erradicar tot tipus de discriminació i violència per raó d’identitat de gènere o d’orientació afectiva i sexual.

Fem una crida a treballar per l’educació, la formació, l’empatia i la defensa dels drets humans, alhora que lluitem contra tots els contextos hostils i repressius que encara perduren.

A l’Hospitalet plantem cara a la repressió contra les persones LGTBI+ i a la negació dels nostres drets més fonamentals. A l’Hospitalet volem viure en igualtat de drets i en la diversitat sexual, identitat sexual i de gènere. A l’Hospitalet plantem cara a l’LGTBIfòbia!

 

L’Hospitalet de Llobregat, a 17 de maig de 2024

Pride L’H

Reivindicació i festa LGTBI+ a la Pride L’H 2024

  L’Hospitalet se suma als actes del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+

L’Hospitalet s’ha sumat, un any més, als actes commemoratius del Dia Internacional de l’Orgull de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals (LGTBI+), amb la lectura del manifest reivindicatiu i la celebració de la tercera edició de la Pride L’H, una gran festa al parc de la Marquesa.

Representants de les entitats LGTBI+ de la ciutat -L’Horgull, Associació per la Llibertat Sexual (ALISE) i Associació Feminista Les Bruixes- van llegir el manifest “A L’Hospitalet vivim amb orgull”, un document que celebra “la diversitat, la valentia i la resiliència de la nostra ciutat”, alhora que exigeix “la plena igualtat de drets legals per a totes les persones LGTBI+”, així com “el compliment efectiu de les lleis i les polítiques que protegeixin el col·lectiu dels delictes d’odi i fomentin uns entorns segurs i respectuosos per a tothom”. Pel matí el Ple de l’Ajuntament ja havia aprovat una moció de suport al manifest del Dia Internacional de l’Orgull LGBTI+.

La part festiva de la Pride L’H va anar a càrrec de DJ La Waldorf i la seva música “petarda”.

Per donar visibilitat al col·lectiu, la façana de l’Ajuntament va lluir durant tot el dia una pancarta reivindicativa i, quan es va fer fosc, es va il·luminar amb els colors de la bandera de l’arc de Sant Martí.

 

 

Informació i contacte de les entitats LGTBI+ de la ciutat
 
Nom: L’Horgull – Associació en defensa dels drets LGTBI

Telèfon: 644625668

 

Nom: Associació per la Llibertat Sexual (ALISE)

Telèfon: 934024025
 
Nom: Associació feminista Bruixes

Telèfon: 934024025

El deure d'intervenció en casos de discriminació de persones LGBTI+

 

Manifest del Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia 2023

 

Contra l’LGTBI-fòbia, ni un pas enrere

El 17 de maig de l’any 1990 l’OMS (Organització Mundial de la Salut) va excloure finalment, i després d’anys de lluita i reivindicació, l’homosexualitat de la llista de malalties mentals. Des de llavors, aquesta data es va adoptar com a Dia Internacional de la Lluita contra l’Homofòbia. Una victòria que no ens pot fer oblidar tot el patiment que, durant moltíssimes dècades, hem viscut les persones dissidents de la norma sexual i de gènere imposada, la repressió, persecució i violència sistemàtica que hem pagat, sovint, amb les nostres vides.

Tot i els avenços en els àmbits legal i social, aquesta és també una victòria incompleta. Avui dia seguim patint violències i discriminacions diàries, algunes d’invisibles i altres de sagnants. En alguns llocs del món, fins i tot, la dissidència sexual i de gènere segueix penada amb la mort. I, encara avui, les persones trans han de fer front a una mirada patològica per part de molta gent i fins i tot de professionals de la salut i encara han de patir en ocasions la negació o ocultació de les seves existències. Per això continua sent necessari reivindicar la diversitat i la plena igualtat, i el respecte als drets i les existències de les persones LGTBI.

A part de l’evident perill que corren la vida i la dignitat de les persones, l’LGTBI-fòbia ens fractura com a societat, ens divideix i ens empobreix.

Gràcies a la lluita de qui ens ha precedit s’han aconseguit fites, que ens han permès avançar en drets i llibertats. Vam deixar de ser considerades “vagos y maleantes”, de ser perseguides per suposar un “peligro social”. Vam aconseguir el ple reconeixement de les nostres famílies diverses, amb la reforma del Codi Civil de 2005. Vam aconseguir el reconeixement de les nostres identitats, amb la Llei 03/2007 del canvi registral. Vam fer que Catalunya fos pionera, en l’àmbit europeu, amb la Llei 11/2014 i el desplegament de la xarxa de serveis d’atenció integral. Sense anar més lluny, a L’Hospitalet comptem amb un servei municipal LGTBI+ des de l’any 2017. I ara, hem aconseguit tirar endavant una llei trans i LGTBI, tot i l’oposició dels sectors més reaccionaris.

No ens hi conformem. Creiem que encara és necessari continuar avançant per aconseguir tots els drets, per a totes, i a tot arreu. Però també hem de ser conscients que els drets aconseguits no són permanents, sinó que estan permanentment amenaçats per qui es nega a reconèixer la nostra existència i treballa per erradicar-nos. Ho veiem a Rússia, a Uganda, als Estats Units, on l’onada reaccionària i d’odi continua avançant per esborrar els nostres drets. Però ho veiem també al nostre país, on l’amenaça feixista és real, és ben present, i cal plantar-li cara.

Hem de combatre l’LGTBI-fòbia a les escoles, a l’esport, als llocs de treball, als nostres barris i a les institucions. Per això, fem una crida a totes les forces polítiques, entitats socials, col·lectius i societat en general, especialment a les portes d’unes eleccions municipals, per fer un front comú per denunciar, assenyalar i perseguir tots els discursos d’odi i discriminacions contra les persones per raó de la seva orientació, identitat o expressió de gènere.

Per part nostra, les entitats aquí presents, l’associació L’HORGULL, l’associació feminista LES BRUIXES i l’associació per la llibertat sexual (ALISE) estem compromeses amb l’erradicació absoluta de qualsevol manifestació violenta, física o verbal que es produeixi per raó d’orientació i condició sexual o de gènere.

Mentre no assolim la suficient implicació política i social en els valors de la pluralitat, inclusió, respecte i civisme, ens seguirem concentrant per reivindicar els drets de les persones del col·lectiu LGTBI+.

Perquè volem un L’Hospitalet lliure d’LGTBI-fòbia i de qualsevol forma de violència.

Contra l’LGTBI-fòbia, ni un pas enrere!