BenvingutsEl febrer de 2013 la ciutat va iniciar el procés participatiu L’Hospitalet on. El futur per endavant. Durant els vuit mesos següents, més de 6.000 persones a les xarxes socials i uns 1.200 presencialment, entre els quals hi havia ciutadans, experts —com Josep Ramoneda, Greg Clark o Mateu Hernández—, associacions veïnals, entitats, comerciants, organitzacions empresarials i sindicals de la ciutat i treballadors de l’Ajuntament, van reflexionar-hi i van fer propostes al voltant del que han de ser els eixos estratègics de la tercera gran transformació de la ciutat.

Un procés participatiu en el qual tots els ciutadans i totes les ciutadanes que així ho han volgut han pogut expressar les seves idees i propostes per imaginar com ha de ser L’Hospitalet d’aquí a 15 anys. Els resultats dels treballs de L’Hospitalet on seran la base del Consell de Ciutat, que en farà el seguiment i serà el garant del seu compliment.

El recull de les conclusions de la feina portada a terme pels grups de treball que van formar part d’aquest procés participatiu van poder seguir-se a través de la web lh-on.cat i de les xarxes socials Facebook i Twitter.

Ara, des d’aquesta nova pàgina web, podeu baixar-vos la publicació L’H on. Una ciutat amb molt futur, que recull, resumides, les propostes del procés participatiu L’H on, així com els articles de premsa més rellevants en els quals aquest procés i les seves propostes més destacades hi van sortir reflectides.

Consell de Ciutat.
La ciutat de la participació

El 16 d’octubre de 2013 es va constituir el Consell de Ciutat de L’Hospitalet, màxim òrgan consultiu de participació ciutadana integrat per representants de les entitats socials, econòmiques, professionals i veïnals de la ciutat... >>

Els més de 100 membres del Consell de Ciutat

A continuació us presentem els 100 membres que composen el Consell de Ciutat treballant per fer entre tots una ciutat millor i mes participativa >>

Aquesta important tasca de participació ciutadana ha d’orientar el treball de tots durant els propers anys. L’Hospitalet serà el que els ciutadans i les ciutadanes volguem. L’Hospitalet on és un projecte nascut des de baix, i la ciutadania és la garant del seu compliment.

El nostre futur depèn del nostre present. Nosaltres, plegats, decidim què volem ser d’aquí a 15 anys. Cal avançar-nos al futur, cal decidir com volem que sigui L’Hospitalet del 2025, i, per fer-ho, tenim els tres recursos més preuats per estar preparats: temps, capital humà i talent.

L’Hospitalet ja sap gestionar amb èxit transformacions urbanístiques. Ara cal fer una transformació cultural i també ecmica, que ens permetrà superar qualsevol altra època de dificultats com la que vivim avui.

Hem de reforçar les bases del model L’Hospitalet. Un model que aposta pel progrés, per la cohesió social, per una economia amb alt valor afegit i també de proximitat. Un model econòmic al servei de L’Hospitalet i del seu desenvolupament social.

Aquest repte és col·lectiu. Un L’Hospitalet amb més oportunitats, un L’Hospitalet del qual ens sentim molt i molt orgullosos.

Benvinguts a la transformació econòmica i cultural de la nostra ciutat.

Els àmbits econòmic i cultural seran els eixos de la tercera transformació de L’Hospitalet

Podem dir que l’objectiu estratègic general és fer la tercera transformació de L’Hospitalet per millorar l’ocupació, la cultura, l’educació i el benestar dels ciutadans i de les ciutadanes, i ser una ciutat capdavantera en el desenvolupament econòmic i cultural de l’àrea metropolitana, tot donant serveis a l’àrea i a la resta del país... >>

Creació d’una agència de desenvolupament econòmic a la ciutat

El rellançament econòmic de L’Hospitalet en els propers anys s’ha de situar en un nou marc de col·laboració pública i privada, amb la creació d’un ens gestor de l’estratègia econòmica ... >>

L’H, una ciutat de la Gran Barcelona amb moltes potencialitats

La marca L’Hospitalet s’associarà a una sòlida marca com és Barcelona per tal d’aprofitar-se externament del pes que aquesta gaudeix, amb l’objectiu de generar sinergies que la beneficiin tant econòmicament com comercialment...>>

El turisme de negocis, una oportunitat per donar a conèixer la nostra gastronomia i el nostre patrimoni arquitectònic

L’objectiu és posicionar la ciutat pel seu patrimoni arquitectònic (antic i modern) i per la seva autèntica i excel·lent gastronomia, a fi que sigui destinació de turisme cultural i d’oci, tot aprofitant que som la segona ciutat en turisme de negocis a Catalunya... >>

El clúster biomèdic de Bellvitge, un hub sanitari d’excel·lència per a L’H

Cal potenciar el creixement del clúster biomèdic i biotecnològic que hi ha al voltant de l’Hospital Universitari de Bellvitge, que disposa de potents institucions sanitàries i universitàries com el BiopoL’H i l’Hospital Oncològic, per exemple... >>

Una gastronomia autèntica, un nou pol d’atracció de la ciutat

Cal que L’Hospitalet, a través de la seva gastronomia i la seva cultura del menjar, es projecti com a ciutat amb atractiu gastronòmic, i utilitzi els elements més característics que té: la singularitat i autenticitat de les seves tapes, els preus asequibles i l’alta qualitat i varietat de la seva oferta. Aquesta potenciació permetrà crear un pol d’atracció per al turisme de negocis. Volem aconseguir que la fàbrica Godó i Trias, o algun altre recinte en desús, tingui un destí en el camp de la gastronomia i la cultura de l’alimentació.

Més enllà d’una smart city, aspirem ser una smart SOCIAL city

Treballarem per convertir-nos en una ciutat sostenible i digitalitzada. Una ciutat intel·ligent al servei de les persones. I esdevindrem una smart city tot potenciant diferents espais del coneixement, a fi de desenvolupar la ciutat creativa... >>

Cap a un nou Pacte pel civisme

El 1996, la ciutat de L’Hospitalet va ser pionera arreu de l’Estat espanyol a treballar els temes del civime i la convivència ciutadana, amb un clar suport de la societat organitzada del municipi. Ara, cal revisar el Manifest de L’Hospitalet pel civisme que s’hi va subscriure per posar-lo al dia i per adequar-lo a les noves realitats socials i als nous valors. Cal apostar per un nou compromís per una ciutadania responsable i compromesa amb L’H.

L’Hospitalet, en l’agenda musical del país. L'Hospitalet, en viu i en directe

La música ha de ser i serà una prioritat estratègica. Cal aprofitar, en primer lloc, que la ciutat té una enorme tradició i diversitat en l’àmbit de l’empresariat cultural... >>

Un nou districte de les arts i de la cultura

En el futur, crearem un nou districte de les arts i de la cultura, amb la identificació, la publicitació i la senyalització de la zona delimitada pel Tecla Sala, l’edifici Freixas, Cosme Toda i Can Trinxet, fins al barri del Centre, perquè esdevingui un eix cultural que concentri creativitat artística i musical (formació, creació, producció i difusió). Aquest districte situarà la ciutat com el lloc de residència i trobada de creadors i empreses de diferents disciplines.

Fer del Centre d'Art Tecla Sala un referent cultural dins de les arts visuals

El Centre Cultural Metropolità Tecla Sala ha de ser un centre d’art que articuli la funció artística i la promoció de nous creadors i artistes emergents; que gaudeixi d’un alt nivell d’exigència de selecció i qualitat, amb un programa cultural innovador orientat a la reflexió i l’experimentació al voltant dels nous paradigmes de la societat contemporània. Ha de ser un referent artístic tant a l’Estat com en l’àmbit internacional.

Una formació professional vinculada al nostre teixit productiu

El focus sobre la formació professional és una prioritat. Elaborar un pla de formació en l’àmbit de les indústries creatives i dels oficis relacionats amb el patrimoni. Oferir nous estudis i titulacions (com ara smart cities i àrea biomèdica); professionalitzar el sector comercial, el de la restauració i del turisme, i casar l’oferta d’especialitats amb la demanda de les empreses.

En educació: més qualitat, més equitat i més igualtat

Cal estendre el Pla educatiu d’entorn a tota la ciutat, crear escoles de segona oportunitat amb l’objectiu de retornar els joves al sistema educatiu; impulsar l’aprenentatge-servei com una metodologia positiva en la formació i el compromís socials dels joves, i mantenir els serveis i els programes adreçats a l’educació dels infants de 0-3 anys.

Un municipi amb més espais per a l’esport i la vida saludable

Apostarem per l’esport i la salut a la rambla de la Marina i a la cornisa verda. S’adaptarà la rambla de la Marina perquè esdevingui una zona pilot per a la pràctica de l’esport d’un públic molt ampli, en especial, amb relació a objectius de salut i vida saludable... >>

Reclamarem la finalització de les infraestructures pendents a L’Hospitalet

Aquestes obres d'infraestructures són actuacions ben definides i de caràcter estratègic per al país, l’àrea metropolitana i la ciutat, sobre les quals hi ha un grau molt alt de consens: el túnel ferroviari de L’Hospitalet, l’estació intermodal de la Torrassa, la Línia 9 del Metro i la segona fase del soterrament de l’avinguda de la Granvia.

Table of Contents