Més enllà d’una smart city, aspirem ser una smart SOCIAL city

reballarem per convertir-nos en una ciutat sostenible i digitalitzada. Una ciutat intel·ligent al servei de les persones. I esdevindrem una smart city tot potenciant diferents espais del coneixement, a fi de desenvolupar la ciutat creativa, la ciutat promotora, la ciutat emprenedora i la ciutat relacional. Cal posar en relleu la necessitat d’innovar, de crear llocs de treball qualificats, de produir i consumir coneixement, de generar sinergies entre la iniciativa pública i la iniciativa privada, sense oblidar el paper que ha de tenir la universitat.

Tot això, amb l’objectiu de fer una ciutat més eficaç i eficient en la gestió dels seus recursos , una smart social city que utilitzi sempre els avenços en pro de la qualitat de vida i del benestar de les persones.