L’H, una ciutat de la Gran Barcelona amb moltes potencialitats

La marca L’Hospitalet s’associarà a una sòlida marca com és Barcelona per tal d’aprofitar-se externament del pes que aquesta gaudeix, amb l’objectiu de generar sinergies que la beneficiin tant econòmicament com comercialment.

Així mateix, L’Hospitalet —com a ciutat capdavantera de l’Àrea Metropolitana i de la Gran Barcelona— també té molt per aportar a la capital de Catalunya, per la singularitat, la personalitat i la potencialitat que posseix la nostra ciutat.