Un municipi amb més espais per a l’esport i la vida saludable

Apostarem per l’esport i la salut a la rambla de la Marina i a la cornisa verda. S’adaptarà la rambla de la Marina perquè esdevingui una zona pilot per a la pràctica de l’esport d’un públic molt ampli, en especial, amb relació a objectius de salut i vida saludable. En la mateixa línia, cal millorar les zones verdes de la pastilla esportiva de la Feixa Llarga i annexar el nou parc a l’Hospital Universitari de Bellvitge i al seu campus universitari, tot eliminant la barrera que representa el carrer de la Residència.

Cal potenciar la cornisa verda, la unió dels parcs de Can Buxeres, de Can Cluset i de les Planes, de l’avinguda de Catalunya i del parc de la Torrassa, en un continu verd al bell mig de la ciutat.