El 16 d’octubre de 2013 es va constituir el Consell de Ciutat de L’Hospitalet, màxim òrgan consultiu de participació ciutadana integrat per representants de les entitats socials, econòmiques, professionals i veïnals de la ciutat.

 

El Consell de Ciutat té com a objectius promoure, vehicular i coordinar la participació de la ciutadania i de tots els agents socials vinculats a la ciutat, amb l’objecte de promoure el debat, aportar iniciatives, encarregar estudis i elevar propostes o suggeriments sobre qüestions que afecten la sostenibilitat, la cohesió social i el desenvolupament econòmic, social i cultural de L’Hospitalet, i especialment sobre la seva estratègia de futur i els seus grans projectes.

 

En aquest sentit, el Consell de Ciutat ha de desenvolupar les conclusions del procés participatiu L’Hospitalet on, que marca les línies estratègiques del futur de la ciutat amb l’horitzó de l’any 2025.

 

En aquest enllaç podràs accedir a tot el referent al seu funcionament i al seu treball.