Els àmbits econòmic i cultural seran els eixos de la tercera transformació de L’Hospitalet

Podem dir que l’objectiu estratègic general és fer la tercera transformació de L’Hospitalet per millorar l’ocupació, la cultura, l’educació i el benestar dels ciutadans i de les ciutadanes, i ser una ciutat capdavantera en el desenvolupament econòmic i cultural de l’àrea metropolitana, tot donant serveis a l’àrea i a la resta del país.

Per fer possible l’objectiu, s’afavorirà el creixement d’una indústria i uns serveis innovadors, potents i competitius, especialment en els àmbits biosanitari, cultural, turístic, comercial i de la nova indústria.