Creació d’una agència de desenvolupament econòmic a la ciutat

El rellançament econòmic de L’Hospitalet en els propers anys s’ha de situar en un nou marc de col·laboració pública i privada, amb la creació d’un ens gestor de l’estratègia econòmica.

La nova agència de desenvolupament econòmic tindrà com a objectiu atreure empreses i inversions per a la ciutat. Entre les seves tasques immediates hi haurà el disseny d’un programa de col·laboració entre les empreses i el municipi —compromís L’Hospitalet 2025—, que beneficiï totes dues parts i que potenciï les oportunitats del territori amb la responsabilitat social corporativa de les empreses. Hi ha d’haver un coneixement mutu i facilitar la vida a les empreses (tràmits, recerques de personal, equipaments necessaris i serveis, l’excel·lència als polígons, etc.). I s’han de potenciar les innombrables potencialitats que té el Districte Econòmic com a font de creació de riqueses i d’ocupació.